Begäran om utlämnande av allmän handling

Här kan du begära ut allmänna handlingar från Trafikverket. Vi tar ut avgift enligt avgiftsförordningen. Det kostar ingenting att begära ut upp till nio sidor om materialet är analogt (papper). Detsamma gäller upp till nio filer om materialet är digitalt. Den tionde sidan eller filen kostar 50 kronor, och därefter kostar det 2 kronor per sida eller fil.

  • 1 Uppgifter om ärendet
  • 2 Kontaktuppgifter
  • 3 Sammanfattning

Uppgifter om ärendet

Fält med * är obligatoriska.

Vad är en allmän handling?

En handling anses vara allmän om den förvaras hos myndigheten och har inkommit dit eller blivit upprättad där. Alla handlingar är alltså inte allmänna, till exempel minnesanteckningar, utkast och andra preliminära handlingar. De allra flesta allmänna handlingar är offentliga. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan dock begränsas genom sekretess. Bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Utlämnande på plats

Du har rätt att kostnadsfritt ta del av handlingar på plats hos oss vid Trafikverkets huvudkontor i Borlänge och vid Arkivservice i Mölndal. Beskriv här till vänster om du önskar ta del av handlingarna på plats, och i vilken ort.