Enskilda vägars gamla e-tjänster

Under en övergångsperiod kommer de gamla e-tjänsterna för enskilda vägar att finnas kvar.

Du hittar den äldre versionen av e-tjänster för driftbidrag för enskilda vägar här: https://publik.trafikverket.se/enskildavagar/Client/App/index.html#/