Personuppgifter vi samlar in när du använder e-tjänstportalen

Från den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer. Lagen stärker skyddet av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter.

Våra ärendetjänster samlar in kontakt-, faktura- och ombudsuppgifter som namn, adress, telefon-nummer och e-postadress. Det behövs för att vi ska kunna hantera och besvara ditt ärende.

Uppgifterna behålls så länge ärendet är aktivt. Upprättad och arkiverad allmän handling i samband med ärendet kan innehålla personuppgifter.

Om du inte vill ange dina personuppgifter kan vi inte hantera ditt ärende via e-tjänstportalen. Du får i stället kontakta oss per telefon eller post.

Läs mer här: https://www.trafikverket.se/om-oss/kontakta-oss/om-webbplatsen/sa-hanterar-trafikverket-dataskyddsforordningen-gdpr/