Järnvägsövergång

Den säkraste järnvägsövergången är den som inte finns. Men det måste ändå finnas godtagbara möjligheter att korsa järnvägen. Trafikverket försöker minska antalet övergångar och samtidigt öka säkerheten på de som finns kvar. Järnvägsövergång kallas även plankorsning.

  • 1 Geografiskt läge
  • 2 Frågor och synpunkter
  • 3 Kontaktuppgifter
  • 4 Sammanfattning

Geografiskt läge

Fält med * är obligatoriska.

Säkerhet vid järnvägsövergångar

Idag satsar Trafikverket stora resurser på att öka säkerheten vid järnvägsövergångar, och vi har identifierat flera tusen övergångar som behöver åtgärdas. Vi kommer stegvis att förstärka säkerheten genom att montera bommar, ljussignaler och ljudsignaler. Vi kommer också att ta bort övergångar eller ersätta dem med andra övergångar.

Arbetet kommer att kosta mycket pengar och ta lång tid. Vi följer därför en förutbestämd turordning för de övergångar som ska åtgärdas först.

Läs mer på trafikverket.se om säkerhet vid plankorsningar (öppnas i nytt fönster).