Rastplatser

Trafikverket ska erbjuda plats för paus och vila vid rastplatser och parkeringsfickor för trafikanter på det statliga vägnätet utanför tätorter.

  • 1 Geografiskt läge
  • 2 Frågor och synpunkter
  • 3 Kontaktuppgifter
  • 4 Sammanfattning

Geografiskt läge

Fält med * är obligatoriska.

Om rastplatser

Trafikverkets rastplatser bidrar till trafiksäkerheten genom att ge alla trafikanter möjlighet till rast och vila. 

Vi värnar i första hand om trafiksäkerheten. Trötta förare bidrar varje år till trafikolyckor. Alla trafikanter behöver kunna vila från bilkörningen och för yrkestrafiken finns det regler om vilotider. Rastplatser ger möjlighet till pauser som gör trafikanterna utvilade och pigga inför den fortsatta färden.

Våra rastplatser har olika standard och utrustning, men alla ska kunna använda dem för tillfällig rast och vila av alla. 

Rastplatser skiljer sig inte från andra parkeringsplatser. Det är tillåtet att parkera på en P-plats i upp till 24 timmar, men ingen har rätt att parkera där längre än så. Det är inte tillåtet att ställa upp lastbilar, husbilar, husvagnar och annan utrustning under lång tid. Det är inte heller tillåtet att bo där. Allt sådant gör att det blir svårt att sköta rastplatsen och det inverkar på trivsel och trygghet.