Enskilda vägar

Här kan du ställa en fråga eller lämna en synpunkt gällande enskilda vägar.

  • 1 Geografiskt läge
  • 2 Frågor och synpunkter
  • 3 Kontaktuppgifter
  • 4 Sammanfattning

Geografiskt läge

Fält med * är obligatoriska.

Om enskilda vägar

De enskilda vägarna utgör den största delen av Sveriges vägnät. Det är ofta organisationer som har ansvaret för enskilda vägar, till exempel vägföreningar, samfällighetsföreningar och vägsamfälligheter, och i enstaka fall enskilda markägare. De kallas i detta sammanhang för väghållare.

Trafikverket ger årliga bidrag för drift och underhåll till enskilda vägar som uppfyller förutsättningarna för att få bidrag.