Kollektivtrafik

Här kan du ställa en fråga eller lämna en synpunkt som gäller pendelparkering, hållplatser eller framkomlighet för bussar och skolskjutsar.

  • 1 Geografiskt läge
  • 2 Frågor och synpunkter
  • 3 Kontaktuppgifter
  • 4 Sammanfattning

Geografiskt läge

Fält med * är obligatoriska.

Om kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken är ett delat ansvar, och Trafikverket hanterar hållplatslägen och bussfickor. I vissa fall gäller detta också belysning.

Trafikverket hanterar däremot inte utrustningen vid hållplatsen, till exempel väntkurar, bänkar och papperskorgar. Vi upprättar inte heller nya hållplatser och vi ändrar inte placeringen av befintliga hållplatser. Det ansvaret ligger på länstrafiken eller kommunen.

Skolskjuts är ett kommunalt ansvar och det är kommunen som avgör om barnen ska hänvisas till linjetrafik eller om de ska få skolskjuts på annat sätt.