Vilt

Både när vilda eller tama djur blir påkörda i trafiken måste du alltid ringa 112 och anmäla olyckan. Det är olagligt att inte anmäla. Tänk på att direkt placera ut varningstriangel och markeringsremsa vid olycksplatsen.

  • 1 Geografiskt läge
  • 2 Frågor och synpunkter
  • 3 Kontaktuppgifter
  • 4 Sammanfattning

Geografiskt läge

Fält med * är obligatoriska.

Om vilt

De viktigaste faktorerna som påverkar antalet viltolyckor i trafiken är hastigheten och trafikmängden. 

Trafikverket får ofta önskemål om viltstängsel. Att enbart sätta upp viltstängsel utan passager innebär i princip att viltolyckorna flyttas till den plats där stängslet tar slut. Djuren brukar ofta hitta andra sätt att ta sig över vägen, exempelvis vid utfarter och infarter. Det är därför viktigt att utreda så att vi inte enbart flyttar problemet till en annan plats. Syftet är ju att vi ska öka trafiksäkerheten.

Trafikverket anser därför att det måste finnas möjligheter att passera där viltstängsel ska monteras.

Eftersom behoven av viltåtgärder är större än vad det finns ekonomiska medel till, måste Trafikverket bedöma var åtgärderna gör störst nytta.