Åtgärder för ökad trafiksäkerhet

Vi arbetar hela tiden med att förbättra säkerheten vid våra vägar, men det är omöjligt att bygga bort alla risker. När vi måste prioritera tittar vi bland annat på hur många oskyddade trafikanter och fordon det finns på sträckan, hur olycksstatistiken ser ut och vilken typ av miljö det handlar om. Vi måste också ta hänsyn till exempelvis buller, framkomligheten för bussar och andra tunga fordon samt drift och underhåll av vägen.

  • 1 Geografiskt läge
  • 2 Frågor och synpunkter
  • 3 Kontaktuppgifter
  • 4 Sammanfattning

Geografiskt läge

Fält med * är obligatoriska.

Om gupp som åtgärd för ökad trafiksäkerhet

Trafikverket har en mycket restriktiv inställning till gupp på de statliga vägarna. Det beror på de problem som guppen nästan alltid leder till. De kan ge mycket buller och vibrationer för dem som bor i närheten och vi får svårt att sköta driften och underhållet på ett bra sätt. I första hand är det snöröjningen som blir lidande. Det blir dessutom ofta sättningar och sprickor i asfalten vid guppen och det gör att vatten samlas där, och det kan även bli andra problem. Det kommer också många klagomål på gupp från kollektivtrafiken och räddningstjänsten.