Kundfrågor Trafikverket

Här kan du ställa din fråga eller lämna information och synpunkter till Trafikverket. Beroende på vad ditt ärende gäller så kan det ta olika lång tid för oss innan vi kan lämna svar eller besked. När du skickat in ditt ärende får du alltid en kvittens som du kan referera till vid din kontakt med oss.